جستجوی ابزار

پرگار و انواع آن

یکشنبه 29 می 2016

پرگارها از جمله وسايل کمکی در اندازه گيری هستند که از آنها برای رسم دايره، خط کشی، علامت گذاری، اندازه گيری وانتقال اندازه از قطعه کار به روی ابزار يا بالعکس استفاده می شود. پرگارهای رسم: از اين نوع پرگار برای ترسيم دواير، قوسها، خط کشی و… در روی قطعات کار استفاده می شود. اين پرگارها، به لحاظ ساختمان، دارای انواع مختلفی هستند. پرگارساده: اين نوع پرگارها ساختمان بسيار ساده ای دارند و عمل ثابت شدن دو بازوی آنها در اثر اصطکاک بين سطوح آنها صورت می گيرد. سوزن های آن ممکن است با بازوها يکپارچه و يا روی آن نصب شده باشند. پرگارساده با پيچ قفل: اين پرگار مانند نوع قبل است، با اين تفاوت که در روی يکی از بازوها راهنمای شياردار قوسی شکل بسته شده و در روی بازوی ديگر پينی است که می تواند در داخل شيار راهنمای قوسی شکل حرکت کند. پس از بازکردن دهانه پرگار برای تثبيت اندازه، از پيچ قفل اس

پنج‌شنبه 17 آوریل 2014

صفحه صافی جزء تجهيزات اساسی آزمايشگاه اندازه گيری و کارگاه های ساخت است. اين وسيله در کارگاه های ساخت و قالب سازی به عنوان سطح مبنا در انجام عمليات خط کشی روی قطعات، کنترل تختی سطوح، کنترل مدور بودن ميله ها، اندازه گيری قطعات کار و… همچنين در آزمايشگاه های اندازه گيری نيزبه عنوان سطح اساسی در عمليات اندازه گيری و همچنين در دستگاه ها و ماشين های اندازه گيری برای استقرار قطعات کار، کاربرد دارد. جنس : صفحه صافی ها را از جنس فلزی و يا غير فلزی توليد می کنند. نوع فلزی آنها از چدن خاکستری که به حالت متراکم ريخته گری می شوند و باعمليات براده برداری سطح آنها را پرداخت می نمايند. نوع فلزی آن در کارگاه وعمليات بازرسی مورد استفاده قرار می گيرد و نوع غير فلزی آن، يعنی صفحه صافی های گرانيتی که از کيفيت سطح و دقت بالايی برخوردارند و در برابر سرما، گرما و رطوبت بسيار مقاو

ارسال شده در اندازه گیری, بلاگ توسط iman nowruzi | Tags: ,
چهارشنبه 16 آوریل 2014

تراز وسيله ای است که ازآن در حالت عمومی برای کنترل شيب سطوح و در حالت خاص برای کنترل و اندازه گيری پارامترهای هندسی سطوح استفاده میشود.تراز یکی از پر کاربردترین ابزارهای اندازه گیری است.  کاربردهای تراز عبارتند از :

  1. کنترل و اندازه گيری شيب سطوح افقی
  2. کنترل و اندازه گيری شيب سطوح عمودی
  3. اندازه گيری و کنترل مستقيمی
  4. اندازه گيری و کنترل تختی
  5. اندازه گيری و کنترل توازی
  6. اندازه گيری و کنترل هممحوری

تصاوير زير نمونه های کاربرد تراز را نشان میدهد.

level8

ساختمان : ترازها عموماً از قسمتهای زير تشکيل می شوند : بدنه(قاب) :بدنه تراز ممکن است از جن