جستجوی ابزار

تراز و انواع آن

تراز و انواع آن
چهارشنبه 16 آوریل 2014

تراز وسيله ای است که ازآن در حالت عمومی برای کنترل شيب سطوح و در حالت خاص برای کنترل و اندازه گيری پارامترهای هندسی سطوح استفاده میشود.تراز یکی از پر کاربردترین ابزارهای اندازه گیری است.

 کاربردهای تراز عبارتند از :

  1. کنترل و اندازه گيری شيب سطوح افقی
  2. کنترل و اندازه گيری شيب سطوح عمودی
  3. اندازه گيری و کنترل مستقيمی
  4. اندازه گيری و کنترل تختی
  5. اندازه گيری و کنترل توازی
  6. اندازه گيری و کنترل هممحوری

تصاوير زير نمونه های کاربرد تراز را نشان میدهد.

level8

ساختمان : ترازها عموماً از قسمتهای زير تشکيل می شوند :
بدنه(قاب) :بدنه تراز ممکن است از جنس چدن، آلومينيوم، چوب يا مواد پلاستيکی باشد. پشت قاب چدنی به صورت جناقی با زاويه منفرجه ساخته میشود. دليل اصلی اين نوع ساخت اين است که بتوانيم آن را روی قطعات گرد و محورها قراردهيم.
استوانه شيشه ای(کپسول شيشه ای) : اين استوانه محتوی مايع که بايد جداره خود را تر نکند، تبخير نشود، به آن نچسبد وغلظت آن نيز پايين باشد، که می توان ازِاتر استفاده نمود. همچنين، ممکن است ثابت و يا قابل تنظيم باشد. ترازهای قابل تنظيم را ترازهای صنعتی نيز می نامند.
محافظ استوانۀ شيشه ای: اين قطعه ممکن است از جنس شيشه يا تلق باشد و برای جلوگيری از وارد شدن ٔضربه مستقيم به ٔاستوانه شيشه ای به کار می رود.
پيچ های اتصال: برای مونتاژ و بستن قطعات تراز روی بدنه از پيچ استفاده میشود.
پيچ تنظيم: تــرازهـای مـدرج دارای پيچ تنظيم انـد و بــرای تنظيم و افـقـی نمودن استوانـه شيشه ای ازآنهــا استفاده مــیشود. استوانه شيشه ای ترازهای غير مدرج ثابت است.

level7

درجه بندی : همانطوری که قبلاً اشاره شد ترازها در دو نوع مدرج و غيرمدرج ساخته میشوند.
ترازغيرمدرج: اين نوع تراز فاقد درجه بندی است و قرارگرفتن حباب در وسط و مابين دو خط استوانه شيشه ای، حاکی از تراز بودن سطح است. اين نوع ترازها قابل تنظيم نيستند و برای کنترل مناسب اند .

level6

تراز غیر مدرج

تراز مدرج: اين نوع تراز دارای درجه بندی است و می تواند علاوه برعمل کنترل، مقدار انحراف را نيز نشان دهد. مقدار قابليت تفکيک آنها روی بدنه نوشته می شود.

level5

تراز مدرج

 

 

مشخصات تراز
طول تراز : ترازها معمولاً در طول های ١٠،١٥، ٢٠،٢٥،٣٠، ٤٠ و٥٠ سانتیمتر ساخته می شوند. اندازه طول تراز معمولا
روی آن نوشته نمی شود.
قابليت تفکيک : ترازها معمولاً با قابليت تفکيک ١/ ٠، ٠٥/ ٠ ، ٠٢/ ٠ و … ميلیمتر بر متر ساخته می شوند.
به عنوان مثال تراز m/mm ٠٥/ ٠ يعنی ترازی که میتواند در هر يک متر انحراف ٠٥/ ٠ ميلیمتر را نشان دهد. قابليت تفکيک ترازها معمولا روی آنها نوشته می شود.شايان ذکر است، دقت تراز به شعاع انحنای کپسول شيشه ای و فاصله خطوط روی آن بستگی دارد. درحقيقت استوانه شيشه ای به صورت يک لوله خميده با شعاع انحنای زياد است، که با توجه به طول تراز، طول کمی از لوله خميده انتخاب می شود و در ساختمان تراز به کار می رود و چون طول اين استوانه کم و شعاع خميدگی آن زياد است ما آنرا به صورت مستقيم مشاهده می کنيم.

level4

استوانۀ شيشهای تراز

انواع تراز: ترازهای مايع در انواع مختلفی ساخته می شوند که در زیر نمونه هايی ازآنها توضيح داده می شود.
ترازافقی يک جهته: اين تراز دارای يک استوانه شيشه ای در جهت طول می باشد. اين نوع تراز، چنانچه غير مدرج باشد، برای کنترل شيب سطوح افقی و اگر مدرج باشد برای اندازه گيری و کنترل شيب سطوح افقی مورد استفاده قرار می گيرد .

تراز افقی یک جهته

level3ترازافقی دو جهته: اين نوع تراز دارای دو استوانه شيشه ای يکی در جهت طول و ديگری در جهت عرض است و می توان تراز بودن سطوح را به طور همزمان در دو جهت طولی و عرضی کنترل نمود. اين تراز نيز مانند تراز يک جهته در دو نوع مدرج و غيرمدرج ساخته می شود.

تراز افقی دو جهته

level2تراز چهارگوش: ترازهای چهارگوش، ضمن داشتن استوانه شيشه ای در جهت عرض (در روی سطح بيرونی و در بالا) و
طول (در قسمت داخلی)، اولاً می توانند کار ترازهای افقی دو جهته را انجام دهند، و ثانياً به لحاظ داشتن قاب می توانند تعامد سطوح تخت و استوانه ای را نيز کنترل و اندازه گيری نمايند. گفتنی است که از چهار وجه بيرونی قاب تراز، دو وجه آن جناقی شکل ساخته شده اند تا بتوانند روی سطوح استوانه ای افقی و عمودی قرار گيرند.

تراز چهارگوش

level13
ترازشيلنگی (شیلنگ تراز) :اين ترازها براساس ظروف مرتبطه طراحی شده اند و دارای دو استوانه شيشه ای مدرج محتوی مايع و يک شيلنگ رابط چند متری هستند. با قرار دادن استوانه ها روی دو ستون همسطح بودن آنها مورد بررسی قرار می گيرد. از اين تراز برای کارهای نصب و ساختمانی استفاده می شود.

تراز شیلنگی

level12

ترازميکرومتردار: اين ترازبه ميکرومترمجهزاست و می توان مقدار انحراف در هر متر را از روی ميکرومترتراز قرائت نمود .

تراز میکرومتردار

level11

تراز زاويه سنج: اين تراز مجهز به زاويه سنج است و می توان مقدار زاويه شيب سطوح را از روی آن خواند.

 تراز زاویه سنج

level10

ترازکروی: استوانه شيشه ای اين تراز کروی است و با توجه به وضعيت و موقعيت استوانه و حباب، قادر است انحراف را در جهات مختلف نشان دهد. اين نوع ترازها در دوربين ها مورد استفاده قرار می گيرند.

تراز کروی

level9

level1

 

 

 

کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.

ارسال نظر