جستجوی ابزار

آچار چیست ؟

2 دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آچار وسیله‌ای برای باز و بسته کردن پیچها است. دسته دراز این ابزار اهرمی برای زیاد شدن گشتاور است